3. Có bảo hành không và bảo hành trong bao lâu?

Thời hạn bảo hành là 2 năm kể từ ngày mua hàng tại hệ thống Cửa hàng ủy quyền của Tupperware Việt Nam dành cho các bộ phận của thiết bị (trừ lõi lọc, lõi bổ sung khoáng và pin).

Các bài viết cùng danh mục