1. Lõi lọc và lõi bổ sung khoáng sử dụng được bao lâu.

Lõi lọc Nano Pleated được thiết kế để lọc 5000L hoặc sử dụng trong 12 tháng tùy điều kiện nào tới trước. Lõi bổ sung khoáng Bakuhan được thiết kế để lọc 2500L hoặc 6 tháng sử dụng tùy điều kiện nào tới trước. Bảng đèn LED thông minh sẽ thông báo thời gian cần thay lõi.

Các bài viết cùng danh mục