Cẩm nang sản phẩm

Cung cấp thông tin cho khách hàng

Người nông dân phun thuốc

Các chất gây ô nhiễm nguồn nước phổ biến hiện nay

Trung bình, một người lớn có thể sống sót trong 5 đến 7 tuần mà không có thức ăn, nhưng không thể kéo dài hơn 5 ngày nếu không có nước! Cơ thể chúng ta cần khoảng 2 lít nước mỗi ngày để duy trì hoạt động. Có thể thấy nguồn nước sạch là nhu…

Các danh mục